Co všechno lze u nás půjčit?

Při půjčení je nutno předložit minimálně dva platné doklady, které prokáží Vaší totožnost (OP, ŘP, Pas). Při půjčení se skládá vratná záloha v hotovosti (viz ceník), kterou Vám vrátíme při řádném vrácení půjčené výzbroje. Půjčovné se platí za sjednanou dobu nájmu předem (viz ceník).


Veškeré vybavení se vrací čisté (mokré nevadí).

V případě znečištění účtujeme poplatek za vyčištění 100 Kč za kolo.

ZDARMA

Zdarma vám zapůjčíme:

Fotbalový míč, volejbalový míč, basketbalový míč, pálky na ping pong i míčky, pálky na badminton i míčky.

Podmínkou je vrácení zapůjčené věci v tentýž den do půjčovny a v nepoškozeném stavu. V případě poškození věci má penzion nárok žádat náhradu škody a to v obvyklé ceně pořízení nového zboží.